vtbkultuur Brussel Fotoclub

Brussel Fotoclub

 

 
 

Welkom op de website van vtbKultuur Fotoclub Brussel

Omwille van de nieuwe aanbevelingen van de overheid en experten om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan plannen wij - voorlopig - geen nieuwe groepsactivitieten en gaan de geplande door mits beperking van het aantal deelnemers en met de nodige voorzorgs maatregelen.  Wel hernemen we onze culturele dienstverlening van de lockdown tijden.  Op geregelde tijdstippen vind je op onze webpagina nieuwe fototips.

Ook zullen we activiteiten toevoegen die ieder op zijn manier kan invullen en waarbij we tips en/of opdrachten meegeven.

Hopelijk kunnen we snel heropstarten met onze gewone activiteiten.

Onze activiteiten zijn vooral op fotografie gericht of zijn nuttig voor wie met fotografie begaan is:

We werken in een eigen fotostudio
We bezoeken foto- en andere tentoonstellingen
We reizen naar fotofestivals
We organiseren foto uitstappen

vtbKultuur Fotoclub onderschrijft de principes en de regels van de democratie en van het Europees verdrag van de Rechten van de Mens en past deze toe in haar werking.
Onze werking kadert bovendien in het beleidsplan en jaarthema van vtbKultuur.

vtbKultuur Fotoclub Brussel geniet steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van de gemeente Sint-Jans Molenbeek - Cultuur in Molenbeek

 

<
>
x